Regulamin

Właścicielem sklepu Wodnetrendy jest:

Wodne Trendy Joanna Gromko

ul. Błażeja 52B

61-608 Poznań

NIP: 779-105-92-22

REGON: 301900446

Numer konta: 34 1050 1520 1000 0091 4306 8410

ING Bank Śląski S.A.

Dane do korespondencji:

WodneTrendy

tel. 601 77 10 55

email: [email protected] / [email protected]

Definicje

 • Definicje:
  • Sklep internetowy – sklep internetowy Wodnetrendy.pl dostępny pod adresem www.wodnetrendy.pl
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Wodnetrendy– sprzedawca – Joanna Gromko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wodne Trendy Joanna Gromko z siedzibą w Poznaniu przy ul. Błażeja 52B , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, NIP: 779-105-92-22 , REGON: 301900446.
  • Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Wodnetrendy.pl,
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Wodnetrendy.pl,
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wodnetrendy.pl polegają na:
  • umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
  • kontakt z Wodnetrendy.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,

Oferta i wyceny

 • Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty internetowej sklepu, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta ,która wynosi 24 miesiące od daty sprzedaż
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest poprawna rejestracja klienta (wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego łącznie z zaakceptowaniem warunków regulaminu,oraz pozostałych obowiązujących warunków sprzedaży).
 • Wszystkie wyceny w imieniu firmy Wodnetrendy są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Wodnetrendy.pl
 • Wodnetrendy dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Wodnetrendy. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania. Wycena nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 • Wodnetrendy zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 • Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od Wodnetrendy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.

Zamówienia

 • Zamówienia można składać poprzez:
 • Złożenie zamówienia uprawnia Firmę Wodne Trendy do wystawienia odpowiednich dokumentów bez konieczności wcześniejszego uzyskania podpisu klienta, oraz do wysłania ich pocztą na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrującego. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie przez Klienta co najmniej następujących danych:
  • dane osobowe (imię, nazwisko),
  • dane teleadresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia,
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez sklep Wodnetrendy.pl przyjęte do realizacji.
 • Sklep Wodnetrendy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 • Na produkty nietypowe, rzadko sprzedające się i wymagające zamówienia typowo pod klienta sklep Wodnetrendy zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty zadatku w wysokościod 20-30% wartości zamawianych produktów. O czym niezwłocznie klient zostanie powiadomiony w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia.Sklep zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia realizacji zamówienia dopiero po wpłynięciu zaliczki na konto Sklepu.
 • Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania od klienta wiadomości e-mail o potwierdzeniu warunków sprzedaży.

Płatności

 • Dokonując zakupów w sklepie Wodnetrendy można wybrać jedną z dwóch form płatności za zamówione produkty:
  • a) Przelew bankowy – Przelew należności na konto sklepu.
  • b) Pobranie (Kurier) – Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) – kwota pobrania doliczana jest do kosztów transportu.
  • c) Płatność gotówkowa (Odbiór osobisty) w siedzibie Wodnetrendy
  • d) Płatności online są dokonywane przy użyciu systemów płatności TPay.
 • W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar wysyłamy dopiero z chwilą wpłynięcia na konto sklepu Wodnetrendy.pl płatności wraz z kosztami wysyłki.

Transport

 • Przesyłki realizujemy transportem kurierskim.
 • Koszt danej przesyłki uzależniony jest od rodzaju towaru (rozmiar, waga).
 • W niektórych zamówieniach koszty przesyłki mogą się zwiększyć ze względu na powiększony gabaryt danego produktu. W takim przypadku po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik naszej firmy w celu uzgodnienia szczegółowych kosztów przesyłki.
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Wodnetrendy, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Prosimy o uwzględnieniu powyższego podczas dokonywania zakupu.
 • W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą uważane za anulowane.

Czas realizacji zamówienia

 • Kupujący zostanie poinformowany o terminie realizacji podczas weryfikacji złożonego zamówienia przez konsultanta Sklepu Wodnetrendy, drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną, która odbywa się w ciągu 2-3 dni (dni robocze) od momentu złożonego zamówienia.

Gwarancja

 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Wodnetrendy posiadają gwarancję producenta.
 • Podstawą do reklamowania produktu jest dowód zakupu – faktura VAT.

Zwroty zamówionych produktów

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie i prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (DzU z 24.06.2014, poz. 827) klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podanie przyczyny w ciagu 14 dni od daty odebrania przesyłki po uprzednim poinformowaniu w formie piemnej o chęci zwrotu towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury.Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztu towaru w ciągu 14 dni roboczych przelewem na konto Kupującego. Koszt przesyłki towaru nie będzie ponoszony przez Sklep internetowy.
 • Rezygnacja z zakupu jest możliwa tylko wtedy, gdy towar jest nieuszkodzony i znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Za ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu zwracanego towaru odpowiedzialność ponosi Klient zwracający towar. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów montażu lub użytkowania (dotyczy to także opakowania). Jeżeli towar nosić będzie ślady montażu lub użytkowania, zwrot nie będzie przyjęty i zostanie odesłany na koszt Klienta.

Reklamacje towarów i przesyłek

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkody, w momencie odbioru przesyłki.
  • W przypadku gdy ten warunek nie zostanie spełniony sklep będzie oddalał te reklamacje(regulamin firm kurierskich dotyczący odbioru przesyłek)
  • Protokół szkody należy dostarczyć do sklepu Wodnetrendy w ciągu 7dni od daty otrzymania przesyłki drogą pocztową na adres:ul. Błażeja 52B Poznań 61-608, pocztą elektroniczną na adres:[email protected]
  • Jeśli wygląd zewnętrzny przesyłki wzbudza zastrzeżenia , należy niezwłocznie napisać protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzenia w transporcie.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikających z wad fabrycznech produktów będą rozpatrywane po zgłoszeniu pisemnym drogą elektroniczną na adres:[email protected] bądź listową na adres sklepu Wodnetrendy: ul. Błażeja 52B Poznań 61-608 w ciągu terminu ustawowego 14 dni od otrzymania danego zgłoszenia.

Korygowanie dokumentów zakupu

 • Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do firmy Wodne Trendy. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią firmy Wodne Trendy. i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu. Wzór noty korygującej jest dostępny między innymi pod adresem: www.ifirma.pl

Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie i akceptację regulaminu Sklepu Wodnetrendy.
 • Zawartość sklepu Wodnetrendy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące prezentowanych produktów na stronie sklepu www.wodnetrendy.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 • Szczególowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Sklepu internetowego www.wodnetrendy.pl
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę Wodne Trendy i Grupa Allegro Sp. z o.o swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Wodnetrendy.pl (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 • Sklep Wodnetrendy.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów i umieszczonych zdjęciach.
 • Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.
 • Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym Klientom najniższe możliwe ceny. Ewentualne rabatowanie jest rozpatrywane indywidualnie przy zamówieniach przekraczających kwotę 15 000 zł/pln.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Poznaniu wedłu siedziby Wodne Trendy.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego i inne właściwe.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 3.02.2014